Vystavovatelé

Apitalks platforma přináší moderní API rozhraní do prostředí otevřených dat. Řečeno slovy Evropské komise: Publikování otevřených dat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API) umožňuje společnostem, a zejména pak začínajícím podnikům, vytvářet inovativní produkty a služby. Cílem Apitalks platformy je umožnit snadné vytváření a provoz API rozhraní a celé Developer Experience (DX), bez dodatečných nároků na provoz IT.

Od roku 2017 funguje na brněnském magistrátu Oddělení dat, analýz a evaluací, které sbírá, spravuje a zveřejňuje data o městě. To na konci března 2018 spustilo nový městský datový web, který si získal již více něž 35 tisíc uživatelů. Jeho základem je celoměstský datový katalog. U veřejnosti jsou velmi oblíbené dlouhodobé interaktivní statistiky, Zpráva o stavu města a zejména tematické aplikace. V poslední době se také rozvijí sdílení dat mezi městem a komerčními subjekty (Liftago, Sreality.cz, BlaBlaCar a další). Všechna data a analýzy o městě nyní najdete na adrese data.brno.cz.

Český rozhlas je institucí, jejímž posláním je služba veřejnosti. Mezi její hlavní hodnoty patří mimo jiné i to, ze dbá nejen na nestrannost a pravdivost, ale i na otevřenost. Zájem Českého rozhlasu o otevřená data nastartovali datové novináři iROZHLAS.cz. Ti zpracovávají zajímavé datové sady z otevřených zdrojů a o další data si žádají úřady, ale také sami zdrojové kódy svých vizualizací zveřejňují na github.com/datarozhlas. Nyní se přidává sám Česky rozhlas a brzy otevře svá první data: playlisty Rádia Wave, programy a další položky.

Česká správa sociálního zabezpečení publikuje vybraná data na portálu otevřených dat ve formátu propojených dat (RDF/Trig) a CSV včetně interaktivních vizualizací. Od první publikace získala bohaté zkušenosti s přípravou vstupních dat, procesem jejich zpracování a transformací pro publikační účely. Vlastní řešení katalogu otevřených dat jí otevřelo cestu k přizpůsobení portálu potřebám uživatelů. Proto: Nežádejte o data, vezměte si je!

ČSÚ ve formě otevřených dat nabízí výsledky voleb, statistické číselníky a údaje statistických zjišťování. V Národním katalogu otevřených dat je registrováno 528 datových sad, najdete mezi nimi časové řady demografických údajů, inflace nebo průměrných cen a nedávno zveřejněná data o cizincích a zahraničním obchodě. Zájem je stále o výsledky sčítání lidu, domů a bytů., třeba vývoj počtu obyvatel v obcích od roku 1869. Úřad se pravidelně účastní hackathonů veřejné správy. Otevřená data ČSÚ najdete zde.

ČTÚ publikuje otevřená data na data.ctu.cz ve formátu CSV. Pomocí API je napojen na Národní katalog otevřených data. Ve spolupráci s NKÚ uspořádal druhý ročník Hackathonu veřejné správy 2.0 zaměřeného na otevřená data úřadů. V roce 2018 se ČTÚ stal partnerem soutěže Společně otevíráme data. Účastní se národních a mezinárodních projektů podporujících otevřená data a rozvíjí aplikaci nad otevřenými daty Spektrum, která vizualizuje informace o rádiovém spektru.

ČÚZK je ústředním správním orgánem, který publikuje otevřená data základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, dle nařízení vlády 425/2016 Sb. o povinně zveřejňovaných datech. Data jsou dostupná také prostřednictvím prohlížecích a stahovacích služeb WMS, WFS, ATOM. Dále publikuje jako otevřená data katastrální mapy a data zeměpisných souřadnicových sítí včetně standardizovaných dat dle INSPIRE specifikací.

Královéhradecký kraj zveřejnil otevřená data v roce 2018. Celkem otevřel 49 datových sad. V současnosti připravujeme hackathon k vývoji webových aplikací nad otevřenými daty. Otevřená data Královéhradeckého kraje najdete na zde.

Ministerstvo financí zveřejňuje data na svém portále otevřených dat již od roku 2015. Kromě transparentnosti se ale v posledních letech věnovalo i vývoji nových forem publikace a vizualizace otevřených dat - vytvořilo a pod opensourcovými licencemi zveřejnilo tři aplikace Supervizor a CityVizor. V posledním roce se soustředilo na rozšíření publikace otevřených dat na své resortní podřízené organizace, zejména Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel.

Ministerstvo vnitra ČR je správcem Portálu otevřených dat, který slouží jako jednotný informační portál k otevřeným datům a současně slouží jako Národní katalog otevřených dat. MV jako gestor tématiky otevřených dat spravuje a rozvíjí metodiky a otevřené formální normy v oblasti otevřených dat. Dlouhodobě nabízí metodickou a technickou podporu institucím veřejné správy při publikaci a katalogizaci otevřených dat formou školení, konzultací a workshopů.

Ministerstvo zdravotnictví začalo na otevřených datech pracovat v roce 2018, přičemž hlavními cíli je zvýšení otevřenosti zdravotnických dat a transparentnosti hospodaření resortu, ve kterém pod samotné ministerstvo spadá 70 organizací (fakultní nemocnice, SÚKL, ÚZIS, léčebny, hygienické stanice aj.). Velkou příležitostí pro otevřená data je nově vznikající zákon o elektronickém zdravotnictví.​

Nejvyšší kontrolní úřad jako první instituce publikoval svá otevřená data v Národním katalogu. Kromě dat o své činnosti zveřejňuje i otevřená data, která získal v průběhu svých kontrol. Naposledy to byla například databáze jednotkových cen stavebních prací z kontroly výstavby a rekonstrukce dálnic. Vše je k dispozici na webu. NKÚ je spolu s ČTÚ hlavním organizátorem hackathonu veřejné správy. Třetí ročník této unikátní akce se uskuteční v září 2019 v sídle NKÚ.

Otevřená města jsou spolek měst, která prosazují otevřené fungování místních samospráv, zejména zveřejňování informací a otevřené technologie. Pilotní projekt Otevřených měst je open-source aplikace CityVizor. Ta umožňuje radnicím přehledně vizualizovat data o jejich hospodaření, ať už jde o rozpočet nebo jednotlivé faktury. Veškerá data také exportuje jako opendata. Mezi další projekty patří open hardware pro Internet of Things.

Datová platforma Prahy Golemio byla spuštěna v červnu 2018 jakožto klíčový projekt Smart Prague, který vytváří jednotné informační prostředí, kde se soustředí a vyhodnocují data o chodu metropole. Ta jsou spolu s přehlednými vizualizacemi veřejně dostupná na portálu golemio.cz, aby s nimi mohlo dále pracovat nejen vedení města či městských částí. Pro vývojáře a vývojářky web nabízí přístup ke zdrojovým kódům a doporučení, jak data zpracovávat.

V tomto roce spojili Golemio, IPR a MHMP své síly, aby společně na Open Data Expo představili, jak pomocí městských dat efektivně město spravovat i plánovat jeho budoucnost.

Pražská integrovaná doprava spojuje cestování v Praze a Středočeském kraji již více než 25 let a je tak největším jednotným systémem v ČR. ROPID, jakožto organizátor systému, publikuje například data o jízdních řádech nebo polohách zastávek a vstupů na portálu opendata.praha.eu. Aktuálně připravuje též real-time informace o mimořádnostech v provozu a polohách vozidel, které jsou velmi žádané.

Posláním TA ČR je podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. V současné době TA ČR data o svých programech transparentně zveřejňuje, avšak nikoliv v podobě otevřených dat. V brzké době však již budou k dispozici datasety pokrývající "core business" TA ČR. Agentura chce jít příkladem ostatním poskytovatelům podpory ve VaVaI a zveřejňováním dat poskytnout příležitost analyzovat tuto sféru na kvalitativně i kvantitativně vyšší úrovni.

A další...