Open Data Expo 2018

Open Data Expo, tak trochu jiný veletrh, je zpátky!

Kdy? 28. 2. 2018, 9:30 - 17:00

Kde? CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2

Publikujete otevřená data?

Chtěli byste data publikovat a potřebujete poradit?

Anebo jste uživatelem otevřených dat?

Máte zájem na nich postavit svůj projekt, ale nevíte jak na to?

Zajímá vás e-government a smart cities a chcete vědět, jak z nich udělat užitečnou službu pro občany?

Open Data Expo je to správné místo pro vás!


NEMOHLI JSTE SE AKCE ÚČASTNIT? PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAM:


program

Prezentace jsou k dispozici po kliknutí na jméno vystupujícího.

9:30 - 11:00

Open data: překážky a příležitosti

Moderuje: Lenka Kováčová, FOM

Michal Bláha, Hlídač Státu

Filip Glasa, FinStat, Slovensko

Tomáš Vyhnánek, Ministerstvo financí ČR

Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav11:15 - 12:00

Keynote Speech (ENG)


12:00 - 13:00

Oběd


13:00 - 14:15

Jak se otevírají města

Moderuje: Eliška Bradová, IPR Praha

Ladislav Nešněra, Otevřená města

Kamil Válek, Město Uherský Brod

Benedikt Kotmel, Michal Kraus, Operátor ICT

Jan Zvara, Statutární město Brno

Pavel Tomek, ADOL Monitor


14:30 - 16:00

Expo

Setkání se subjekty publikujícími otevřená data.


16:00 - 17:00

Workshopy

Vystavovatelé

Od roku 2017 funguje na brněnském magistrátu Oddělení dat, analýz a evaluací, které sbírá, spravuje a zveřejňuje data o městě. To na konci února 2018 spouští nový městský datový web. Jeho základem bude celoměstský datový katalog. Pro veřejnost bude dále obsahovat zajímavé dlouhodobé interaktivní statistiky a tematické aplikace, včetně těch vytvořených nad daty od mobilních operátorů. Všechna data a analýzy o městě nyní najdete na adrese data.brno.cz.

Česká správa sociálního zabezpečení publikuje vybraná data na portálu otevřených dat - https://data.cssz.cz - ve formátu propojených dat (RDF/Trig) a CSV včetně vizualizací. Od první publikace získala bohaté zkušenosti s přípravou vstupních dat, procesem jejich zpracování a transformací pro publikační účely. Vlastní řešení katalogu otevřených dat jí otevřelo cestu k přizpůsobení portálu potřebám uživatelů. Proto: Nežádejte o data, vezměte si je!

ČSÚ patří mezi první instituce, které publikovaly datové sady v Národním katalogu otevřených dat. Vedle výsledků sčítání lidu, domů a bytů tradičně poskytuje podrobné volební výsledky. Mezi více než 500 datovými sadami najdete nejen ekonomické, sociální a demografické statistiky, ale také číselníky, které mohou sloužit k propojování datových sad. Úřad se zúčastnil i prvního hackathonu veřejné správy. Otevřená data ČSÚ najdete na http://www.czso.cz/otevrena_data.

ČTÚ již pátým rokem otevírá svá data. V roce 2018 se může pochlubit již 106 datovými sadami, které nabízí přehledně na webu data.ctu.cz. Kromě toho se ČTÚ účastní národních a mezinárodních projektů podporujících otevřená data, např. projekt MoQoS pro měření kvality internetu. Dále rozvíjí úspěšnou aplikaci nad otevřenými daty Spektrum, která vizualizuje informace o rádiovém spektru. Tradicí už je i pořádání hackathonů nad otevřenými daty.

ČÚZK je státním správním orgánem, který publikuje otevřená data základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve formátu VFR, otevřeném formátu založeném na XML. Od roku 2012 jsou data dostupná prostřednictvím prohlížecích a stahovacích služeb ISNPIRE. Od roku 2014 také jako ATOM služby pro předpřipravená data. Data RUIAN jsou registrována v Národním katalogu otevřených dat.

Otevřená data IPR jsou jedním ze základních standardů datové politiky hl. m. Prahy již od roku 2015. IPR poskytuje širokou škálu geodat, zejména všechna základní mapová díla – technickou mapu, ortofotomapy, nebo 3D model Prahy. Vedle datových sad publikovaných na Portálu otevřených dat hl. m. Prahy a současně Geoportálu hl. m. Prahy poskytuje IPR také otevřené www mapové služby pro zobrazení dat a metadatové služby. IPR se přihlásil rovněž k aktivitě Supervizor pro poskytování údajů o fakturách organizace. Pravidelně se zúčastňuje hackatonů, soutěží a aktivně spolupracuje s partnerskými organizacemi tvořícími ekosystém pražské datové infrastruktury.

Ministerstvo financí zveřejňuje data na svém portále otevřených dat již od roku 2015. Kromě transparentnosti se ale v posledních letech věnovalo i vývoji nových forem publikace a vizualizace otevřených dat. Vytvořilo a pod opensourcovými licencemi zveřejnilo tři aplikace – vizualizaci faktur organizací státní správy Supervizor, mapu výsledků z přezkumu hospodaření obcí ZkoumejPřezkum a portál pro obce na přehlednou vizualizaci dat o hospodaření CityVizor.

Od roku 2015 je Ministerstvo vnitra správcem Národního katalogu otevřených dat, který slouží k evidenci veškerých otevřených dat veřejné správy, tak aby byla zajištěna jejich maximální dostupnost a další využití. MV jako gestor tématiky otevřených dat dlouhodobě nabízí metodickou a technickou podporu institucím veřejné správy při publikaci a katalogizaci otevřených dat formou školení, konzultací a workshopů. Pro zaměstnance státní správy, uživatele a zájemce o otevřená data spravuje Ministerstvo vnitra vlastní Informační portál o otevřených datech https://opendata.gov.cz.

Projekt Mapy bez bariér – www.mapybezbarier.cz – rozšiřuje komplexní pomoc, kterou již Nadace Charty 77 | Konto Bariéry při odstraňování bariér poskytuje. Jejich cílem je maximálně využít data o přístupnosti objektů a usnadnit tak život nejen vozíčkářům, ale všem osobám s dočasným či dlouhodobým pohybovým omezením, seniorům nebo rodičům s dětmi. Různorodé elektronické i tištěné zdroje převádí do strojově čitelných formátů a ve formě otevřených dat je aktivně publikuje.


Nejvyšší kontrolní úřad jako první instituce publikoval svá otevřená data v Národním katalogu. Kromě dat o své činnosti zveřejňuje i otevřená data, která získal v průběhu svých kontrol. Naposledy to byla například databáze jednotkových cen stavebních prací z kontroly výstavby a rekonstrukce dálnic. Vše je k dispozici na webu. NKÚ je spolu s ČTÚ hlavním organizátorem hackathonu veřejné správy. Druhý ročník této unikátní akce se uskuteční 14. a 15. září 2018 v sídle NKÚ.

Jaká data o Praze vlastně nyní existují? Jaké užitečné aplikace, na nich mohou vyrůstat? To jsou základní otázky, na které se v Operátorovi ICT hledají odpovědi. Operátor ICT je městská společnost, která zavádí Smart Cities technologie do ulic Prahy. Klíčovým projektem, který spustí tento rok, je datová platforma. Vytvoří se tím unikátní prostředí, kde se budou sbíhat a analyzovat data o městě – například o parkování, o stavu ovzduší, o cyklotrasách... Cílem je propojit a analyzovat data z různých zdrojů, ať už od městských podniků, tak soukromých subjektů. Projekt využije vedení města pro efektivní řízení svých agend a veřejnost ve formě otevřených dat.

Otevřená města jsou spolek měst, která prosazují otevřené fungování místních samospráv, zejména zveřejňování informací a otevřené technologie. Pilotní projekt Otevřených měst je open-source aplikace CityVizor. Ta umožňuje radnicím přehledně vizualizovat data o jejich hospodaření, ať už jde o rozpočet nebo jednotlivé faktury. Nové Město na Moravě, kromě toho, že využívá CityVizor, na svém portálu zveřejňuje i všechny smlouvy a další užitečná data.

Pražská integrovaná doprava spojuje cestování v Praze a Středočeském kraji již více než 25 let a je tak největším jednotným systémem v ČR. ROPID, jakožto organizátor systému, publikuje například data o jízdních řádech nebo polohách zastávek a vstupů na portálu opendata.praha.eu. V budoucnu bychom plánuje též real-time informace o mimořádnostech v provozu a polohách vozidel, které jsou velmi žádané.

partneři

mediální partneři

Místo

Centrum architektury a městského plánování CAMP

Vyšehradská 51, Praha 2

Areál Emauzského kláštera


Jak se na akci dostanete?

Metro B, stanice Karlovo náměstí

Tramvajová zastávka Karlovo nebo Palackého náměstí

Kontakt

Máte dotaz anebo komentář?

Pište na lenka.kovacova@motejl.cz

Open Data Expo organizuje:

Fond Otakara Motejla

Hradecká 18

130 00 Praha 3

+420 222 540 979

Fond Otakara Motejla je součástí Nadace Open Society Fund Praha.